Inktober Day 16, “Family Guy”  Ups, I forgot to ink Meg… xD(Ahí va, se me olvidaba entintar a Meg… xD)

Inktober Day 16, “Family Guy” 
 
Ups, I forgot to ink Meg… xD
(Ahí va, se me olvidaba entintar a Meg… xD)

Inktober Day 15, “Inuyasha & Kagome”

Inktober Day 15, “Inuyasha & Kagome”

Inktober Day 14, “LINK”

Inktober Day 14, “LINK”

Inktober Day 13,  ”Mario & Luigi”

Inktober Day 13,  ”Mario & Luigi”

Inktober Day 12, “LUFFY”

Inktober Day 12, “LUFFY”

Inktober Day 11, “MUGEN”

Inktober Day 11, “MUGEN”

Inktober Day 10, “Phineas and Ferb”

Inktober Day 10, “Phineas and Ferb”

INKTOBER Day 09, “El viaje de Chihiro”

INKTOBER Day 09, “El viaje de Chihiro”

INKTOBER Day 08, “Sailor Moon”

INKTOBER Day 08, “Sailor Moon”

INKTOBER Day 07, “Goku y Vegeta”

INKTOBER Day 07, “Goku y Vegeta”

INKTOBER Day 06, “Los chicos para todo de Kabukichô”

INKTOBER Day 06, “Los chicos para todo de Kabukichô”

INKTOBER Day 05, “OoOoOoOoh!!”

INKTOBER Day 05, “OoOoOoOoh!!”

INKTOBER Day 04, “What’s happen, man!”

INKTOBER Day 04, “What’s happen, man!”

INKTOBER Day 03, “moniOJOtes Time!”

INKTOBER Day 03, “moniOJOtes Time!”

INKTOBER Day 02, “There is only one truth!” (Shinjitsu wa Itsumo Hitotsu! • 真実はいつもひとつ!)

INKTOBER Day 02, “There is only one truth!” (Shinjitsu wa Itsumo Hitotsu! • 真実はいつもひとつ!)